Anmälan

Namn:*
Adress:*
E-postadress:*
Telefon:*
Klass:*
Jag har betalat med:*
Betalningsdatum:*
 / 
 / 
Mänsklighetskontroll:

Betalning Bockruset

Startavgiften 320kr betalas in på Nordea clearingnummer:  1104, kontonummer: 2036004 eller Swish 1231805340.
UPPGE NAMN PÅ DELTAGARE!
Sedan hamnar ditt namn på startlistan på hemsidan.

Betalning Killingruset

Startavgiften 100kr betalas in på Nordea clearingnummer:  1104, kontonummer: 2036004 eller Swish 1231805340.
UPPGE NAMN PÅ DELTAGARE!
Sedan hamnar ditt namn på startlistan på hemsidan.